Knjižnica Laško
Enote in delovni časi
Knjižnica Laško
Knjižnica Radeče
Knjižnica Rimske Toplice
Knjižnica Jurklošter
Knjižnica Šentrupert
Knjižnica Zidani Most
Vaša mnenja, želje
in predlogi za nabavo

Naroči se na e-obvestila

(vpiši svoj e-mail)
Koda - G63E:

Poslovne enote / Knjižnica Zidani Most

Knjižnica Zidani Most

Dom svobode, Zidani Most 12
1432 Zidani Most
E-pošta: zidani.most@knjiznica-lasko.si
Odprto: torek: 17.00-19.00 

Osnovni podatki:
Izposojevališče v Zidanem Mostu je bilo ustanovljeno leta 1986. V letu 2012 je bilo vpisanih 150 aktivnih članov, ki so si izposodili 3.200 enot gradiva.
V izposojevališču se nahaja okrog 1.600 enot stalnega gradiva, novosti (100 do 200 enot letno) pa med izposojevališči krožijo in se menjajo trikrat na leto.
Urejeno je eno računalniško mesto, od koder je za uporabnike mogoč tudi dostop do interneta.

Zgodovina in prostori
Ljudska knjižnica v Zidanem Mostu je v literaturi prvič omenjena l. 1951. Izposojevališče v okviru Knjižnice Laško je bilo urejeno l. 1986 in od takrat redno deluje.

Izposojevališče ima svoje prostore v Domu svobode v Zidanem Mostu, ki so od septembra 2010 povečani in prenovljeni.

Zaposleni
Izposojo opravlja Anita Jazbec, ki izvaja tudi pravljične urice in predšolsko bralno značko v vrtcu v Zidanem Mostu.


  


Iskanje

Bralna značka za odrasle
Predšolska bralna značka
O prebranem
Priporočamo


  
Knjižnica Laško, Aškerčev trg 4, 3270 Laško, tel. 03 734 43 00, fax: 03 734 43 03, e-pošta: info@knjiznica-lasko.si

diablo 3 gold,diablo iii gold,d3 gold,www.diablo3golds.us,guild wars 2 gold,gw2 gold,gw2 gold for sale,www.guildwars2mvp.com,WoW Gold,Cheap WoW Gold,Buy WoW Gold,www.wowcasa.com,Maple Story,MapleStory Mesos,Maple Story Mesos,www.maplestorymvp.com,Runescape Gold,RS Gold,Runescape,www.rstmall.com,EVE ISK,EVE Online ISK,EVE Online,www.evemvp.com,North Face Outlet,North Face Clearance,North Face Jackets,www.northfacemvp.com,diablo 3 gold,d3 gold,diablo 3 power leveling,www.d3jet.com,China Wholesale,China Wholesale,Cheap Wholesale,www.wholesalerar.com,Fashion Shoes,Fashion Bags,www.fashionways.net,Fashion Shoes,Shoes Fashion,www.CounterFeitTesting.com,Replica Handbags,Replica Bags,www.Pack-and-go.com,Swtor Credits,Swtor Gold,Swtor Power Leveling,www.freshocracy.net