Knjižnica Laško
Enote in delovni časi
Knjižnica Laško
Knjižnica Radeče
Knjižnica Rimske Toplice
Knjižnica Jurklošter
Knjižnica Šentrupert
Knjižnica Zidani Most
Vaša mnenja, želje
in predlogi za nabavo

Naroči se na e-obvestila

(vpiši svoj e-mail)
Koda - G63E:

Poslovne enote / Knjižnica Laško

Knjižnica Laško

Aškerčev trg 4
3270 Laško
Tel: 03 734 4300, 03 734 4302
Fax: 03 734 4303
e-pošta: info@knjiznica-lasko.si 

Odprto:
ponedeljek, sreda: 8.00-15.00
torek, četrtek: 11.00-19.00
petek: 8.00-19.00
sobota: 8.00-12.00
(v juliju in avgustu zaprto ob petkih popoldne (po 15. uri) in sobotah)

Osnovni podatki:
Knjižnica Laško je osrednja knjižnica in sedež javnega zavoda Knjižnica Laško, ki deluje v starem mestnem jedru. V letu 2012 je bilo vpisanih 2.820 aktivnih članov, ki so knjižnico obiskali 57.600-krat in si izposodili 149.400 enot gradiva.
Knjižnica Laško ima kot osrednja knjižnica najobsežnejšo zbirko knjižnega in neknjižnega gradiva v mreži - njen fond obsega 57.550 enot. Gradivo je preko medoddelčne izposoje na voljo tudi članom drugih enot.
Razpolaga z 10 računalniškimi mesti za uporabnike z dostopom do interneta in s sistemskim tiskalnikom, v e-učilnici sta na voljo tudi skener, LCD-projektor in brezžični dostop do interneta.
Izposojo in svetovanje uporabnikom v laški knjižnici opravljata bibliotekarki Barbara Rančigaj in Gabrijela Pirš ter knjižničarke Zdenka Dobnik, Martina Ajdnik in Valentina Pavlinc. Direktor Matej Jazbinšek opravlja vodstvena dela za celoten zavod, bibliotekarka Gabrijela Pirš pa druga interna dela. Knjižničarka Ana Jančič obdeluje knjižnično gradivo za vse enote.

Zgodovina
Starejša in podrobnejša zgodovina je opisana v poglavju Zgodovina knjižnice Laško. Po drugi svetovni vojni je bila knjižnica v Laškem ustanovljena leta 1947 in je delovala z več presledki na različnih lokacijah, najdlje v Domu Dušana Poženela in pred zadnjo selitvijo leta 1981 v soseščini banke na Valvasorjevem trgu. V njej so pred Metko Kovačič (prej vodja knjižnica, na to direktorica JZ Knjižnica Laško od l. 1996 do 2014) delovali Janez Kranjc, Tea Munih in Milena Papež.

Prostori
Leta 1981 se je knjižnica preselila v prenovljeno pritličje bivšega zdravstvenega doma v Weichselbergerjevem dvorcu ali Štoku, imenovanem tudi Laški dvorec, kjer od leta 2005 deluje v celotnem objektu. Weichselbergerjev dvorec je v prvotni obliki nastal sredi 15. stol, ko so Celjski grofje podelili Nikolaju Behaimu, svojemu tukajšnjemu uradniku, posest v Rečici. Kasnejši lastnik Žiga Weichselberger je na začetku 16. stol. na tem mestu postavil sedanji dvorec. V začetku 19. stol. je bilo poslopje obnovljeno v klasicističnem stilu.

V pritličju stavbe je otroški in mladinski oddelek, časopisna čitalnica ter območje z avdio-video in računalniškim gradivom ter igračami. V prvem nadstropju je oddelek za odrasle ter uprava, nabava in obdelava. Na podstrešju so domoznanska zbirka, e-učilnica in prireditveni prostor. V pritličnem in kletnem prostoru sta manjši skladišči.


  


Iskanje

Bralna značka za odrasle
Predšolska bralna značka
O prebranem
Priporočamo


  
Knjižnica Laško, Aškerčev trg 4, 3270 Laško, tel. 03 734 43 00, fax: 03 734 43 03, e-pošta: info@knjiznica-lasko.si

diablo 3 gold,diablo iii gold,d3 gold,www.diablo3golds.us,guild wars 2 gold,gw2 gold,gw2 gold for sale,www.guildwars2mvp.com,WoW Gold,Cheap WoW Gold,Buy WoW Gold,www.wowcasa.com,Maple Story,MapleStory Mesos,Maple Story Mesos,www.maplestorymvp.com,Runescape Gold,RS Gold,Runescape,www.rstmall.com,EVE ISK,EVE Online ISK,EVE Online,www.evemvp.com,North Face Outlet,North Face Clearance,North Face Jackets,www.northfacemvp.com,diablo 3 gold,d3 gold,diablo 3 power leveling,www.d3jet.com,China Wholesale,China Wholesale,Cheap Wholesale,www.wholesalerar.com,Fashion Shoes,Fashion Bags,www.fashionways.net,Fashion Shoes,Shoes Fashion,www.CounterFeitTesting.com,Replica Handbags,Replica Bags,www.Pack-and-go.com,Swtor Credits,Swtor Gold,Swtor Power Leveling,www.freshocracy.net