Knjižnica Laško
Enote in delovni časi
Knjižnica Laško
Knjižnica Radeče
Knjižnica Rimske Toplice
Knjižnica Jurklošter
Knjižnica Šentrupert
Knjižnica Zidani Most
Vaša mnenja, želje
in predlogi za nabavo

Naroči se na e-obvestila

(vpiši svoj e-mail)
Koda - G63E:

Poslovne enote / Knjižnica Radeče

Knjižnica Radeče

Ulica OF 2
1433 Radeče 
Tel: 03 5687 110

e-mail: radece@knjiznica-lasko.si

Odprto:
ponedeljek: 12.00-19.00
torek: 12.00-15.00 (razen julija)
četrtek: 8.00-15.00
petek: 12.00-18.00

Osnovni podatki
Knjižnica Radeče je krajevna knjižnica. V letu 2012 je bilo vpisanih 1.200 aktivnih članov, ki so knjižnico obiskali 19.600-krat si izposodili 62.800 enot gradiva.
V knjižnici je 22.200 enot gradiva. Gradivo, ki ga knjižnica nima, si je mogoče sposoditi preko medoddelčne izposoje iz Laškega ali iz drugih slovenskih knjižnic preko medknjižnične izposoje.
Na voljo so 4 računalniška mesta, tiskalnika, skener, faks in fotokopirni stroj.

Zgodovina
V Radečah je po drugi svetovni vojni delovala  ljudska knjižnica, ki je bila leta 1980 priključena k Občinski matični knjižnici Laško.
Od leta 1996 je Knjižnica Radeče enota JZ Knjižnica Laško.
Več o zgodovini knjižničarstva na območju občine Radeče si lahko preberete v poglavju Zgodovina Knjižnice Laško.

Prostori
Knjižnica Radeče se od leta 2002 nahaja v novo urejenih in opremljenih prostorih v samem središču Radeč.
Knjižnični prostor je razdeljen na območji za odrasle ter za otroke in mladino, časopisno čitalnico in kotiček z avdio-video gradivom. Knjižnično gradivo je razporejeno glede na zvrsti (leposlovje) in UDK (stroka)..Zaposleni
V Knjižnici Radeče je zaposlena višja knjižničarka Veronika Drašček, informatorka, svetovalka, izposojevalka ter organizatorka prireditev. Preko javnih del ji do konca leta 2015 pomaga Tjaša Mladovan.

Dogajanje v knjižnici
Pravljične urice
potekajo za organizirane skupine iz Vrtca Radeče ob torkih med 7.00 in 12.00 po dogovoru, za otroke, ki niso vključeni v vrtec, pa od oktobra naprej ob ponedeljkih ob 17.00.

Ustvarjalne delavnice izvajamo v poletnem in zimskem počitniškem času ter priložnostne ustvarjalnice ob pustu, jeseni itn.

Prireditve za odrasle potekajo okvirno enkrat mesečno od oktobra do maja.


  


Iskanje

Bralna značka za odrasle
Predšolska bralna značka
O prebranem
Priporočamo


  
Knjižnica Laško, Aškerčev trg 4, 3270 Laško, tel. 03 734 43 00, fax: 03 734 43 03, e-pošta: info@knjiznica-lasko.si

diablo 3 gold,diablo iii gold,d3 gold,www.diablo3golds.us,guild wars 2 gold,gw2 gold,gw2 gold for sale,www.guildwars2mvp.com,WoW Gold,Cheap WoW Gold,Buy WoW Gold,www.wowcasa.com,Maple Story,MapleStory Mesos,Maple Story Mesos,www.maplestorymvp.com,Runescape Gold,RS Gold,Runescape,www.rstmall.com,EVE ISK,EVE Online ISK,EVE Online,www.evemvp.com,North Face Outlet,North Face Clearance,North Face Jackets,www.northfacemvp.com,diablo 3 gold,d3 gold,diablo 3 power leveling,www.d3jet.com,China Wholesale,China Wholesale,Cheap Wholesale,www.wholesalerar.com,Fashion Shoes,Fashion Bags,www.fashionways.net,Fashion Shoes,Shoes Fashion,www.CounterFeitTesting.com,Replica Handbags,Replica Bags,www.Pack-and-go.com,Swtor Credits,Swtor Gold,Swtor Power Leveling,www.freshocracy.net