Knjižnica Laško
Enote in delovni časi
Knjižnica Laško
Knjižnica Radeče
Knjižnica Rimske Toplice
Knjižnica Jurklošter
Knjižnica Šentrupert
Knjižnica Zidani Most
Vaša mnenja, želje
in predlogi za nabavo

Naroči se na e-obvestila

(vpiši svoj e-mail)
Koda - G63E:

Poslovne enote / Knjižnica Rimske Toplice

Knjižnica Rimske Toplice

Aškerčeva 6
3272 Rimske Toplice
Tel: 03 7340 350, 03 7340 351
e-mail: rimske.toplice@knjiznica-lasko.si

Odprto:
ponedeljek:12.00-16.00 
sreda: 11.00-15.00 (zaprto v juliju in avgustu)
petek: 12.00-18.00
 
Osnovni podatki:
Knjižnica Rimske Toplice je krajevna knjižnica. V letu 2012 je bilo vpisanih 650 aktivnih članov, ki so si izposodili 28.100 enot gradiva.
V knjižnici je 14.800 enot gradiva. Gradivo, ki ga knjižnica nima, si je mogoče sposoditi preko medoddelčne izposoje iz Laškega ali iz drugih slovenskih knjižnic preko medknjižnične izposoje.
V knjižnici so za uporabnike na voljo 3 računalniki, tiskalnik in fotokopirni stroj.

Zgodovina
Po drugi svetovni vojni je bila v Rimskih Toplicah leta 1947 ustanovljena ljudska knjižnica, ki je delovala redno.
Leta 1980 je bila priključena Knjižnici Laško in je odtlej njena enota.
Več o zgodovini knjižničarstva na območju Rimskih Toplic si lahko preberete v poglavju Zgodovina Knjižnice Laško.


Prostori
Knjižnica Rimske Toplice je od oktobra 2010 v novem Večnamenskem domu Rimske Toplice, kjer ima na razpolago pribl. 200 m2 prostora.

Zaposleni
V Knjižnici Rimske Toplice izposojo in svetovanje opravljajo občasno bibliotekarka Jerica Horjak, sicer pa knjižničarki Martina Ajdnik in Valentina Pavlinc. Martina Ajdnik in Valentina Pavlinc izvajata tudi pravljične urice za otroke.

Dogajanje v knjižnici
Pravljične urice
potekajo za otroke iz Vrtca Rimske Toplice ob sredah ob 10. uri.

Prireditve v Rimskih Toplicah organiziramo enkrat mesečno od oktobra do aprila, v novem skupnem prireditvenem prostoru v Večnamenskem domu Rimske Toplice. 


  


Iskanje

Bralna značka za odrasle
Predšolska bralna značka
O prebranem
Priporočamo


  
Knjižnica Laško, Aškerčev trg 4, 3270 Laško, tel. 03 734 43 00, fax: 03 734 43 03, e-pošta: info@knjiznica-lasko.si

diablo 3 gold,diablo iii gold,d3 gold,www.diablo3golds.us,guild wars 2 gold,gw2 gold,gw2 gold for sale,www.guildwars2mvp.com,WoW Gold,Cheap WoW Gold,Buy WoW Gold,www.wowcasa.com,Maple Story,MapleStory Mesos,Maple Story Mesos,www.maplestorymvp.com,Runescape Gold,RS Gold,Runescape,www.rstmall.com,EVE ISK,EVE Online ISK,EVE Online,www.evemvp.com,North Face Outlet,North Face Clearance,North Face Jackets,www.northfacemvp.com,diablo 3 gold,d3 gold,diablo 3 power leveling,www.d3jet.com,China Wholesale,China Wholesale,Cheap Wholesale,www.wholesalerar.com,Fashion Shoes,Fashion Bags,www.fashionways.net,Fashion Shoes,Shoes Fashion,www.CounterFeitTesting.com,Replica Handbags,Replica Bags,www.Pack-and-go.com,Swtor Credits,Swtor Gold,Swtor Power Leveling,www.freshocracy.net