Knjižnica Laško
Enote in delovni časi
Knjižnica Laško
Knjižnica Radeče
Knjižnica Rimske Toplice
Knjižnica Jurklošter
Knjižnica Šentrupert
Knjižnica Zidani Most
Vaša mnenja, želje
in predlogi za nabavo

Naroči se na e-obvestila

(vpiši svoj e-mail)
Koda - G63E:

Poslovne enote / Knjižnica Jurklošter

Knjižnica Jurklošter

Lahov graben 6a
3273 Jurklošter
E-pošta: jurkloster@knjiznica-lasko.si
Odprto: sreda: 18.00-20.00      

Osnovni podatki:
V izposojevališče v Jurkloštru je bilo v letu 2012 vpisanih 100 aktivnih članov, ki so si izposodili 1.200 enot gradiva.
V izposojevališču se nahaja okrog 1.600 enot stalnega gradiva, novosti (100 do 200 enot letno) pa med izposojevališči krožijo in se menjajo trikrat na leto.
Urejeno je eno računalniško mesto, od koder lahko uporabniki dostopajo do interneta.

Zgodovina in prostori
V literaturi zasledimo prvi podatek o delovanju društvene knjižnice v Jurkloštru po drugi svetovni vojni leta 1951. Knjižnica je bila v stari hiši, imenovani Villa Haus. Vodil jo je g. Janko Leskovšek, vse do leta 1989, ko se je preselila v nove prostore. Leta 1976 je knjižnica kot izposojevališče postala enota Knjižnice Laško.

Izposojevališče v Jurkloštru se nahaja v prvem nadstropju večstanovanjske stavbe v Jurkloštru, poleg zdravstvene ambulante.

Zaposleni
Izposojo opravlja Nina Palčnik.

 


  


Iskanje

Bralna značka za odrasle
Predšolska bralna značka
O prebranem
Priporočamo


  
Knjižnica Laško, Aškerčev trg 4, 3270 Laško, tel. 03 734 43 00, fax: 03 734 43 03, e-pošta: info@knjiznica-lasko.si

diablo 3 gold,diablo iii gold,d3 gold,www.diablo3golds.us,guild wars 2 gold,gw2 gold,gw2 gold for sale,www.guildwars2mvp.com,WoW Gold,Cheap WoW Gold,Buy WoW Gold,www.wowcasa.com,Maple Story,MapleStory Mesos,Maple Story Mesos,www.maplestorymvp.com,Runescape Gold,RS Gold,Runescape,www.rstmall.com,EVE ISK,EVE Online ISK,EVE Online,www.evemvp.com,North Face Outlet,North Face Clearance,North Face Jackets,www.northfacemvp.com,diablo 3 gold,d3 gold,diablo 3 power leveling,www.d3jet.com,China Wholesale,China Wholesale,Cheap Wholesale,www.wholesalerar.com,Fashion Shoes,Fashion Bags,www.fashionways.net,Fashion Shoes,Shoes Fashion,www.CounterFeitTesting.com,Replica Handbags,Replica Bags,www.Pack-and-go.com,Swtor Credits,Swtor Gold,Swtor Power Leveling,www.freshocracy.net