Knjižnica Laško
Enote in delovni časi
Knjižnica Laško
Knjižnica Radeče
Knjižnica Rimske Toplice
Knjižnica Jurklošter
Knjižnica Šentrupert
Knjižnica Zidani Most
Vaša mnenja, želje
in predlogi za nabavo

Naroči se na e-obvestila

(vpiši svoj e-mail)
Koda - G63E:

Poslovne enote / Knjižnica Šentrupert

Knjižnica Šentrupert

Šentrupert 89
3271 Šentrupert
E-pošta: sentrupert@knjiznica-lasko.si
Odprto:
nedelja: 9.30-10.30        
četrtek: 11.30 - 13.30

Osnovni podatki:
V izposojevališče v Šentrupertu je bilo v letu 2012 vpisanih 115 aktivnih članov, ki so si izposodili 2.300 enot gradiva.
V izposojevališču se nahaja okrog 1.600 enot stalnega gradiva, novosti (100 do 200 enot letno) pa med izposojevališči krožijo in se menjajo trikrat na leto.
Urejeno je eno računalniško mesto, od koder je za uporabnike mogoč tudi dostop do interneta.

Zgodovina in prostori
Prvič je knjižnica v Šentrupertu po drugi svetovni vojni omenjena l. 1954 - kot ljudska knjižnica; o poznejšem delovanju ni veliko znanega. Leta 1978 pa je Knjižnica Laško ustanovila izposojevališče, ki od takrat redno deluje.

Izposojevališče je od oktobra 2010 nameščeno v prostorih nove podružnične osnovne šole v Šentrupertu.

Zaposleni
Izposojo opravljata Valentina in Danica Lokovšek.

 


  


Iskanje

Bralna značka za odrasle
Predšolska bralna značka
O prebranem
Priporočamo


  
Knjižnica Laško, Aškerčev trg 4, 3270 Laško, tel. 03 734 43 00, fax: 03 734 43 03, e-pošta: info@knjiznica-lasko.si

diablo 3 gold,diablo iii gold,d3 gold,www.diablo3golds.us,guild wars 2 gold,gw2 gold,gw2 gold for sale,www.guildwars2mvp.com,WoW Gold,Cheap WoW Gold,Buy WoW Gold,www.wowcasa.com,Maple Story,MapleStory Mesos,Maple Story Mesos,www.maplestorymvp.com,Runescape Gold,RS Gold,Runescape,www.rstmall.com,EVE ISK,EVE Online ISK,EVE Online,www.evemvp.com,North Face Outlet,North Face Clearance,North Face Jackets,www.northfacemvp.com,diablo 3 gold,d3 gold,diablo 3 power leveling,www.d3jet.com,China Wholesale,China Wholesale,Cheap Wholesale,www.wholesalerar.com,Fashion Shoes,Fashion Bags,www.fashionways.net,Fashion Shoes,Shoes Fashion,www.CounterFeitTesting.com,Replica Handbags,Replica Bags,www.Pack-and-go.com,Swtor Credits,Swtor Gold,Swtor Power Leveling,www.freshocracy.net