Knjižnica Laško
Enote in delovni časi
Knjižnica Laško
Knjižnica Radeče
Knjižnica Rimske Toplice
Knjižnica Jurklošter
Knjižnica Šentrupert
Knjižnica Zidani Most
Vaša mnenja, želje
in predlogi za nabavo

Naroči se na e-obvestila

(vpiši svoj e-mail)
Koda - G63E:

Razno / Povezave

Povezave

Slovenski iskalniki
Tuji iskalniki
Pogosto rabljene povezave
Povezave v kraju in regiji
Poslovne informacije
Izobraževanje
Knjižnice in druge organizacije
Za iskalce zaposlitve

Slovenski iskalniki
Najdi.si
Matkurja

Tuji iskalniki
Google
Yahoo
Hot Bot
MetaCrawler

Pogosto rabljene povezave
Časopisi: Večer, Delo, Dnevnik, Družina, Finance, Kapital
Novice: Rtvslo, 24ur
Kino spored in druge prireditve
Telefonski imenik Slovenije
Rumeni internet Slovenije
Zavod za zaposlovanje
Vremenska napoved
TV-spored
Vozni red vlakov
Amzs
Potovalni portal Lonely planet
Zveza potrošnikov Slovenije
Ustanove javne uprave RS na spletu

Povezave v kraju in regiji
Občina Laško
Stik Laško 
Zdravstveni dom Laško
Turistično društvo Laško
Šmocl
OŠ Primoža Trubarja Laško
Glasbena šola Laško-Radeče
Župnijski urad Laško
OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice
Občina Radeče
OŠ Marjana Nemca Radeče
Thermana, Zdravilišče Laško
Pivovarna Laško
TIM Laško
Paron
Slovensko ljudsko gledališče Celje
Pokrajinski muzej Celje

Poslovne informacije
PIRS
Ljubljanska borza
Gospodarska zbornica Slovenije
Center vlade za informatiko
E-uprava RS

Izobraževanje
Borza znanja
Ministrstvo za izobraževanje, znanosti in šport
Visokošolska prijavno informacijska služba
Andragoški center RS 
Državni izpitni center
Zavod Republike Slovenije za šolstvo 
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije
Varna raba interneta za otroke in mladostnike

Knjižnice in druge organizacije
Domače strani slovenskih knjižnic
ZBDS – Zveza bibliotekarskih društev Slovenije
Združenje splošnih knjižnic
Javna agencija za knjigo
NUK
Osrednja knjižnica Celje
Filozofska fakulteta, Ljubljana
IZUM
ARNES
Ministrstvo za kulturo
Društvo slovenskih pisateljev
Statistični urad RS

Za iskalce zaposlitve
Zavod RS za zaposlovanje
Moje delo
Aktiv.si
Portal znanja
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Portal Zaposlovanje
Stoletje – borza dela
Zaposlitvene agencije: Adecco, Kadis, Manpower, Moja kariera, Nova zaposlitev, Profil, Severnica, Tevis, Zaposlitev ws

 

  


Iskanje

Bralna značka za odrasle
Predšolska bralna značka
O prebranem
Priporočamo


  
Knjižnica Laško, Aškerčev trg 4, 3270 Laško, tel. 03 734 43 00, fax: 03 734 43 03, e-pošta: info@knjiznica-lasko.si

diablo 3 gold,diablo iii gold,d3 gold,www.diablo3golds.us,guild wars 2 gold,gw2 gold,gw2 gold for sale,www.guildwars2mvp.com,WoW Gold,Cheap WoW Gold,Buy WoW Gold,www.wowcasa.com,Maple Story,MapleStory Mesos,Maple Story Mesos,www.maplestorymvp.com,Runescape Gold,RS Gold,Runescape,www.rstmall.com,EVE ISK,EVE Online ISK,EVE Online,www.evemvp.com,North Face Outlet,North Face Clearance,North Face Jackets,www.northfacemvp.com,diablo 3 gold,d3 gold,diablo 3 power leveling,www.d3jet.com,China Wholesale,China Wholesale,Cheap Wholesale,www.wholesalerar.com,Fashion Shoes,Fashion Bags,www.fashionways.net,Fashion Shoes,Shoes Fashion,www.CounterFeitTesting.com,Replica Handbags,Replica Bags,www.Pack-and-go.com,Swtor Credits,Swtor Gold,Swtor Power Leveling,www.freshocracy.net