Enote in delovni časi
Knjižnica Laško
Knjižnica Radeče
Knjižnica Rimske Toplice
Knjižnica Jurklošter
Knjižnica Šentrupert
Knjižnica Zidani Most
Vaša mnenja, želje
in predlogi za nabavo

Naroči se na e-obvestila

(vpiši svoj e-mail)
Koda - G63E:

Praktične informacije / Kako postanete član

Kako postanete član

Član knjižnice postanete tako, da ob vpisu predložite veljaven dokument, izpolnite pristopnico in se seznanite s Pravilnikom o poslovanju.

Za otroke do 10. leta starosti pristopnico podpiše eden izmed staršev.

Vaše osebne podatke skrbno varujemo v skladu z veljavno zakonodajo.

Člani knjižnice plačajo članarino za eno leto glede na datum pristopa. Višino članarine določi za vsako koledarsko leto Svet knjižnice in je navedena v ceniku.
Plačila članarine so oproščeni brezposelni, mladina do 18. leta starosti, socialno ogroženi in častni člani.

Ob vpisu prejme član izkaznico, ki je neprenosljiva in je veljavna v vseh enotah Knjižnice Laško.  


Iskanje

Bralna značka za odrasle
Predšolska bralna značka
O prebranem
Priporočamo


  
Knjižnica Laško, Aškerčev trg 4, 3270 Laško, tel. 03 734 43 00, fax: 03 734 43 03, e-pošta: info@knjiznica-lasko.si

diablo 3 gold,diablo iii gold,d3 gold,www.diablo3golds.us,guild wars 2 gold,gw2 gold,gw2 gold for sale,www.guildwars2mvp.com,WoW Gold,Cheap WoW Gold,Buy WoW Gold,www.wowcasa.com,Maple Story,MapleStory Mesos,Maple Story Mesos,www.maplestorymvp.com,Runescape Gold,RS Gold,Runescape,www.rstmall.com,EVE ISK,EVE Online ISK,EVE Online,www.evemvp.com,North Face Outlet,North Face Clearance,North Face Jackets,www.northfacemvp.com,diablo 3 gold,d3 gold,diablo 3 power leveling,www.d3jet.com,China Wholesale,China Wholesale,Cheap Wholesale,www.wholesalerar.com,Fashion Shoes,Fashion Bags,www.fashionways.net,Fashion Shoes,Shoes Fashion,www.CounterFeitTesting.com,Replica Handbags,Replica Bags,www.Pack-and-go.com,Swtor Credits,Swtor Gold,Swtor Power Leveling,www.freshocracy.net