Knjižnica Laško
Enote in delovni časi
Knjižnica Laško
Knjižnica Radeče
Knjižnica Rimske Toplice
Knjižnica Jurklošter
Knjižnica Šentrupert
Knjižnica Zidani Most
Vaša mnenja, želje
in predlogi za nabavo

Naroči se na e-obvestila

(vpiši svoj e-mail)
Koda - G63E:

Gradivo / Elektronski viri in storitve

Elektronski viri in storitve

Naročene e-baze in drugi e-viri
E-knjige
E-revije

Naročene e-baze in drugi e-viri
Do naročenih podatkovnih zbirk lahko dostopate z računalnikov v knjižnicah v Laškem, Radečah in Rimskih Toplicah, prav tako lahko vse podatkovne zbirke uporabljate od doma preko oddaljenega dostopa (potrebujete samo geslo, ki ga lahko dobite v knjižnici).

Na področju uporabe elektronskih virov in storitev knjižničarji:
- skrbimo za dostopnost zbirk, 
- vas navajamo na njihovo uporabo,         
- nudimo nasvete in pomoč ter
- pripravljamo organizirane oblike e-izobraževanj.

Opis elektronskih zbirk podatkov

je najsodobnejši portal z največjo zbirko pravnih informacij v Sloveniji. Portal omogoča uporabnikom enostaven in hiter dostop do zanesljivih in celovitih pravnih in poslovnih vsebin, obogatenih z dodatnimi informacijami in funkcionalnostmi.
Za dostop kliknite na to povezavo.


povezuje zbirke podatkov, obrazcev in pripomočkov s področji financ, davkov in računovodstva.
Za dostop kliknite na to povezavo.EBONITETE.si - je najsodobnejša aplikacija za popoln pregled več kot 200.000 poslovnih subjektov. Na enem samem mestu lahko pridobite splošne, računovodkse in ostale   f inančne podatke o izbranem podjetju.
Za dostop kliknite na to povezavo.


je digitalna knjižnica s v angleškem jeziku, ki nudi dostop do velikega števila tekstovnih in bibliografskih zbirk podatkov. Brskate lahko po zbirkah podatkov, ki vključujejo celotne tekste skoraj 3.000 mednarodnih časnikov ter abstrakte in indekse 5.000 periodičnih publikacij. Področja, ki jih pokriva, so: humanistika, splošne znanosti, kultura, izobraževanje, management, ekonomija, mednarodno poslovanje, medicina.
Od maja 2013 je mogoča tudi izposoja določenih e-knjig s teh področij.
Za dostop kliknite na to povezavo.

je spletna izdaja prenovljenega Slovarja slovenskega knjižnega jezika.

Za dostop kliknite na to povezavo.Spletni arhiv časopisa Večer omogoča dostop do arhiva člankov od leta 1945 do danes.
Do arhiva lahko dostopate tudi od doma

je medregijski domoznanski portal, ki omogoča dostop do digitaliziranih vsebin, polnih besedil in informacij. Na kamro prispevajo vsebine splošne knjižnice, muzeji in druge lokalne kulturne ustanove. Obravnavana tematika je predstavljena kot zgodba, ki izbrani dogodek, osebo ali pojav osvetli z več zornih kotov in v različnih oblikah: s fotografijami, besedili, slikami ter zvočnimi in slikovnimi posnetki.
Dostop: http://www.kamra.si 
V letu 2011 je tudi naša knjižnica prispevala digitalizirano zbirko - o Humu. Oglejte si jo.

je slovenski informacijski portal za prosto iskanje po virih in dostop do digitalnih vsebin. V digitalni obliki nam omogoča pregledovanje in prebiranje številnih revij, knjig, rokopisov, zemljevidov, fotografij, priročnikov in glasbe.
Dostop: http://www.dlib.si/  

Celjskozasavski.si je spletni biografski leksikon celjskega območja in Zasavja, na katerega prispevke vnašajo splošne knjižnice celjske regije. Vanj so vključeni podatki o osebnostih, ki so bile na tem območju rojene, so tukaj živele, predvsem pa so s svojim delom na katerem koli področju pomembno zaznamovale svoje okolje, vsega skupaj trenutno ok. 350 oseb, od tega 23 z območja Laškega.
Dostop: http://www.celjskozasavski.si/

je uradni list Slovenije v elektronski obliki. V njem se objavljajo vsi državni predpisi in tudi drugi akti. Lahko listamo po posameznih številkah Uradnega lista, portal pa nam omogoča tudi iskanje po določenih vsebinskih zahtevah.
Dostop: http://www.uradni-list.si/

Vprašaj knjižničarja je referenčni servis, ki omogoča postavljanje vprašanj in takojšen prejem odgovorov v klepetu ali prejem odgovora v 24 urah od ponedeljka do petka po e-pošti. Referenčni servis izvajajo za to usposobljeni bibliotekarji območnih slovenskih knjižnic in IZUM-a.
Povezava: http://home.izum.si/izum/qp

E-knjige
Od julija 2013 omogoča knjižnica svojim članom izposojo e-knjig, ki so vključene v portal Biblos.


Na spletu pa lahko prosto dostopate tudi do nekaterih drugih e-knjig in e-revij.
Spodaj so povezave do nekaterih izmed njih.

Evropska knjižnica - TEL
Zbirka slovenskih leposlovnih besedil 
Zbirka izbranih del Franceta Prešerna
Slovar slovenskega knjižnega jezika
Slovenska književnost
Slovarske in besedilne zbirke
Seznam slovarjev na spletu

Spletni slovarji
Pons
http://www.slovarji.com/ 
Slovarji na portalu Najdi.si
Biografije 
Terminološki slovar informatike 
Geodetski slovar in tezaver
Ugankarski slovar 
Angleško-slovenski računalniški slovar 

Zbirke, enciklopedije, monografije
Zbirka literature, potrebne pri opravljanju vozniškega izpita 
Enciklopedija Britannica
Dela klasične književnosti v angleškem jeziku 

E-revije
Dnevni časopisi:

Delo
Večer
Dnevnik

Strokovne revije:
Revija Knjižnica v elektronski obliki 
Literarna spletna revija Locutio 
DOAJ - Directory of Open Access Journals – zbirka prostodostopnih angleških revij 
Die Elektronische Zeitschriftenbibliothek – zbirka prostodostopnih nemških revij
Webis – zbirka prostodostopnih nemških revij

 

  


Iskanje

Bralna značka za odrasle
Predšolska bralna značka
O prebranem
Priporočamo


  
Knjižnica Laško, Aškerčev trg 4, 3270 Laško, tel. 03 734 43 00, fax: 03 734 43 03, e-pošta: info@knjiznica-lasko.si

diablo 3 gold,diablo iii gold,d3 gold,www.diablo3golds.us,guild wars 2 gold,gw2 gold,gw2 gold for sale,www.guildwars2mvp.com,WoW Gold,Cheap WoW Gold,Buy WoW Gold,www.wowcasa.com,Maple Story,MapleStory Mesos,Maple Story Mesos,www.maplestorymvp.com,Runescape Gold,RS Gold,Runescape,www.rstmall.com,EVE ISK,EVE Online ISK,EVE Online,www.evemvp.com,North Face Outlet,North Face Clearance,North Face Jackets,www.northfacemvp.com,diablo 3 gold,d3 gold,diablo 3 power leveling,www.d3jet.com,China Wholesale,China Wholesale,Cheap Wholesale,www.wholesalerar.com,Fashion Shoes,Fashion Bags,www.fashionways.net,Fashion Shoes,Shoes Fashion,www.CounterFeitTesting.com,Replica Handbags,Replica Bags,www.Pack-and-go.com,Swtor Credits,Swtor Gold,Swtor Power Leveling,www.freshocracy.net