Knjižnica Laško
Enote in delovni časi
Knjižnica Laško
Knjižnica Radeče
Knjižnica Rimske Toplice
Knjižnica Jurklošter
Knjižnica Šentrupert
Knjižnica Zidani Most
Vaša mnenja, želje
in predlogi za nabavo

Naroči se na e-obvestila

(vpiši svoj e-mail)
Koda - G63E:

Domov / Razno / O prebranem

O prebranem

O prebranem je rubrika, ki jo bomo redno pripravljali za vas in sproti dopolnjevali. Poleg namigov za dobro leposlovno branje bomo sestavljali sezname uporabne literature po tematskih sklopih.

Leposlovje je razdeljeno na izvirno slovensko in prevedeno leposlovje. Tem seznamom so dodani tudi opisi priporočenih del.

Seznami del na določeno tematiko
Vzgojne knjige za starše 
Dela o samozavesti in samospoštovanju
Izbrana potopisna literatura

Leposlovje
Slovenska dela
Prevedena dela


Ponujamo vam tudi nekaj povezav do spletnih strani o kvalitetnem branju in dobrih knjigah:
Oddaja 'Namigi o dobri knjigi'
Oddaja 'Knjiga mene briga' (V rubriki Oddaje je treba poiskati oddajo Knjiga mene briga.)
Revija Bukla


  


Iskanje

Bralna značka za odrasle
Predšolska bralna značka
O prebranem
Priporočamo


  
Knjižnica Laško, Aškerčev trg 4, 3270 Laško, tel. 03 734 43 00, fax: 03 734 43 03, e-pošta: info@knjiznica-lasko.si

diablo 3 gold,diablo iii gold,d3 gold,www.diablo3golds.us,guild wars 2 gold,gw2 gold,gw2 gold for sale,www.guildwars2mvp.com,WoW Gold,Cheap WoW Gold,Buy WoW Gold,www.wowcasa.com,Maple Story,MapleStory Mesos,Maple Story Mesos,www.maplestorymvp.com,Runescape Gold,RS Gold,Runescape,www.rstmall.com,EVE ISK,EVE Online ISK,EVE Online,www.evemvp.com,North Face Outlet,North Face Clearance,North Face Jackets,www.northfacemvp.com,diablo 3 gold,d3 gold,diablo 3 power leveling,www.d3jet.com,China Wholesale,China Wholesale,Cheap Wholesale,www.wholesalerar.com,Fashion Shoes,Fashion Bags,www.fashionways.net,Fashion Shoes,Shoes Fashion,www.CounterFeitTesting.com,Replica Handbags,Replica Bags,www.Pack-and-go.com,Swtor Credits,Swtor Gold,Swtor Power Leveling,www.freshocracy.net